eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Zápis detí do MŠ Lozorno na šk. rok 2019/20120

Riaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020 prebieha od 02.5. do 17.5. 2019. Žiadosť si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v priestoroch MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00 hod., túto je potrebné odovzdať do 17.5.2019. Pred dátumom 2. máj sa žiadosti o umiestnenie neprijímajú.

 Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného  záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené deti:

a) ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

b) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní

c) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne

d) ktoré majú viac ako jedného súrodenca vo veku do 5 rokov

 

Jana Uhliarová, riad. MŠ