Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

1. zmena rozpočtu 20019

1. zmena rozpočtu 20019 (schválená uznesením OZ 3.4.2019)