Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH MA KBV Lozorno, rekonštrukcia kasame"