Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH MA IBV Lozorno Karpatská 6HH"