Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Návrh záverečneho účtu za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2018. Vo formáte .pdf