Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania o povolení stavby "Prestavba chatky"