Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania o povolení stavby "Rodinný dom - STILO I_ZO_zmena"