Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Zverejnenie

Rozhodnutie o umiestnení stavby "LOGISTICKÁ A VÝROBNÁ HALA LOZORNO - II etapa"