Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Rekonštrukcia ulice Lesná"