Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení stavby "Garáž"