Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby "CYKLOTRASA Lozorno - Stupava"