Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_MA_LOZO_Lozorno_Staničná_Priečna_Zvončínska"