Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci konania o dodatočnom povolení, nariadení odstránenia stavby "Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica"