Úradná tabuľa - Obec Lozorno 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby "Rodinné domy Lozorno" v rozsahu SO 05 Prístupová komunikácia a spevnené plochy