Základná škola Lozorno Telefón: +421/2/65968325, +421/2/65968128
E-mail: zslozorno@stonline.sk
Riaditeľ: Ján Daňo

Staničná 631
90055 Lozorno

Mesto/obec
Lozorno
Základná škola v Lozorne Telefón: 02/ 65968 128
E-mail: zslozorno@stonline.sk
Riaditeľ: Ján Daňo

Staničná 631
90055 Lozorno

Mesto/obec
Lozorno