eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Popis služby: Žiadateľ – daňovník má možnosť požiadať o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci. Prípadne môže požiadať oodpustenie daňového nedoplatku prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť oodpustenie daňového nedoplatku. Správca dane po overení vydá potvrdenie výšky pohľadávok voči obci.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu potvrdzovania výšky pohľadávok daňového subjektu voči obci.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016