eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Lozorno

Hlavná 1/1
900 55 Lozorno

Mobil:
Telefón: +421 2 6920 4311
Web: http://www.lozorno.sk
E-mail: obec@lozorno.sk

IČO: 00304905
DIČ: 2020643669

Bankové spojenie
IBAN:
 SK34 5600 0000 0032 0374 7001