Služba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vedenie ich evidencie. Klientovi umožní podanie žiadosti o poskytnutie informácie, následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a v prípade spoplatnenej informácie aj po obdržaní notifikácie o uhradení poplatku a spracovaní informácií. Poskytnutie požadovanej informácie si klient bude môcť prevziať elektronicky alebo osobne. Mesto a obec poskytujú informácie podľa príslušného zákona ako aj podľa obvyklých spôsobov určených v podmienkach poskytovania informácií v zmysle zákona. Spoplatnenie poskytnutých informácií je dané formou VZN. 


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Legislatíva

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. - Zákon o slobode informácií

Zákonná lehota

8 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Môžu byť účtované poplatky súvisiace s administratívnymi nákladmi na odpoveď.

Kompetencie

Životné situácie