eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o životnom prostredí

Životné prostredie v kompetencii mesta a mestských častí sa sústreďuje na aktivit v oblastiachy:

  • Ochrana prírody,
  • separovaný odpad,
  • zberné miesta odpadu,
  • harmonogram zberu

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.

 


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016