eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie rybárskeho lístku

Popis služby: Mesto alebo obec na požiadanie vydajú rybárský lístok, oprávňujúcu držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok je povinná občanovi vydať ľubovoľná obec bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané Slovenským rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia Slovenským rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.
Rybársky lístok sa vydáva trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať  iba so súhlasom zákonného zástupcu. Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte ).

Komu je služba určená: Občan

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu podávania žiadostí o vydanie rybárského lístka.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie (žiadosť).

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016