Popis služby: Podnikateľ môže v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín. Služba sa riadi ustanoveniami VZN daného mesta a obce. Podnikateľ, ktorý má záujem o službu, vyplní formulár Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb.

K oznámeniu môžu byť v závislosti od okolností požadované nasledovné prílohy:

  1. kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely  prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak je podnikateľ vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom,
  2. protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou.
Komu je služba určená: Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre povolenie osobitných prevázkových hodín.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016