Popis služby: Mesto alebo obec prijíma od občanov podnety týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinné bez prieťahov ich odstraňovať. Služba slúži na podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení/podnetov od občanov týkajúcich sa porúch verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie na uzemí mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Nahlásenie poruchy verejného osvetlenia alebo cestnej svetelnej signalizácie

Legislatíva

Zákonná lehota

Mesto/Obec je povinné bez prieťahov odstraňovať nedostatky pri verejnom osvetlení a cestnej svetelnej signalizácie

Poplatky

Služba nie je spoplatnená