Regionálny rozvoj je zameraný najmä na zvýšenie potenciálu mesta a obce.

Mesto a obce spolupracujú s VÚC, ktorý má kompetenciu regionálneho rozvoja. Informácie o regionálnom rozvoji uverejňuje VÚC

Základné rozvojové  dokumenty mesta a obce sú:

  • Územný plán mesta
  • Územné plány zón
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  • Komunitný plán sociálnych služieb obce
  • Územné plány zónako napríklad akčný plán rozvoja MČ

 


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Rozvoj mesta/obce

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie