Popis služby: Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Obec chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi. Slávnostný obrat uvítania dieťaťa do života organizuje každá mestská časť vo svojich priestoroch. Srdečne pozývame všetky deti s trvalým pobytom v mestskej časti kde bude obrad vykonaný, bez rozdielu miesta narodenia. Okrem rodičov prichádzajú aj ďalší rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne.

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu organizovania uvítania detí do života. Mestský/obecný úrad následne poskytne rodičom vyjadrenie o možnosti organizovania takéhoto aktu.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť/prihlášku o individuálne uvítanie novonarodených detí do života.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa

Legislatíva

Služba je dobrovoľne poskytovaná

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Životné situácie