eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Popis služby: Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, sa poskytuje na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti neverejného poskytovateľa.
Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 22.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016