eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Popis služby: Mesto alebo Obce je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Žiadosť o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie:

  •     o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás
  •     o povolenie prepravy nadrozmerného nákladu
  •     Žiadosť o povolenie vjazdu do pešej zóny
  •     Oznámenie poruchy vedenia
  •     o umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území obce
  •     o povolenie rozprávkových prác
  •     o zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla na výkon stavebných prác.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavne mesto alebo obec na základe žiadosti môže vydať rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, ktoré oprávňuje žiadateľa uzavrieť miestnu komunikáciu alebo jej časť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 27.08.2020