eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie.

Elektronický formulár
Vyplňte formulár. V prípade potreby zvoľte viacnásobný podpis.
Stav: Nevyplnený
Vyplniť formulár Načítať uložený Nápoveda
Voliteľné prílohy
K podaniu môžete nahrať prílohy. Tieto prílohy tvoria súčasť celého podania.
Nápoveda
Harmonogram prác vo dvoch vyhotoveniach, pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako tri dni. Harmonogram musí obsahovať množstvo a časový priebeh jednotlivých druhov prác, počet a nasadenie pracovníkov, druhy, počet a nasadenie rozhodujúcich mechanizmov vrátane vozidiel, konkrétny rozpis zabezpečeného materiálového pokrytia.
  
Vybrať súbor
Vyhlásenie žiadateľa o tom, že dodávateľ je pripravený na vykonanie prác v predpokladanom rozsahu a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným počtom pracovníkov, mechanizačných prostriedkov a materiálov.
  
Vybrať súbor
Stanovisko správcu komunikácie
  
Vybrať súbor
Projekt organizácie dopravy odsúhlasený v operatívnej komisii úradu.
  
Vybrať súbor
Príloha vo forme elektronického dokumentu vo formáte PDF, ktorá obsahuje výpis z obchodného alebo živnostenského registra. Výpis nemusí byť úradne overený.
  
Vybrať súbor
Veľkosť príloh musí byť menšia ako 147 MB

Pre úspešné odoslanie podania je potrebné najskôr vyplniť Elektronický formulár.